Uslovi kupovine

1. Uslovi kupovine

 

Cene sa PDV-om

 

Sve cene navedene na sajtu su važeče na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.

 

Plaćanje

 

Plaćanje se vrši pouzećem, odnosno plaćate odabrane artikle prilikom preuzimanja proizvoda u gotovini. 

 

Naplatu putem platnih kartica vršimo samo za porudžbine iz inostranstva. Morate promeniti valutu ukoliko kupujete iz inostranstva, a možete nam se obratite i preko kontakt stranice.

 

Informacije o dostavi

 

Dostava se plaća kurirskoj službi, a iznosi obično oko 420 dinara. Cena dostave zavisi i od veličine pakovanja, otkupne cene itd... i ona je određena po cenovniku kurirske službe. Svaki artikal koji je naručen do 14h svakog radnog dana dostavlja se idućeg radnog dana na adresu kupca posredstvom kurirske službe (Bex ili Post Express) uz uslov da proizvoda ima na zalihama. Ukoliko želite neku drugu kurirsku službu molimo da je navedete prilikom poručivanja.

 

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. 

 

Dostavu vršimo i za inostranstvo - šaljemo posredstvom pošte, a ta usluga iznosi 9 EUR.

 

2. ODUSTANAK  OD UGOVORA

 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Ovo se NE odnosi na proizvode koji su proizvedeni prema posebnim zahtevima potrošača, odnosno koji su jasno personalizovani.

 

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem obrasca za odustanak od ugovora. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na našu adresu.

 

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

 

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, doznakom na bankovni račun kupca koji je naveo u obrascu za odustanak.

 

3. REKLAMACIJA PROIZVODA

 

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, “Sl.glasnik RS” br.62/2014, preduzeće MEDIFIT DOO SUBOTICA, dana 05.01.2015. donosi sledeći

                                             PRAVILNIK O REKLAMACIJI                                                         

Potrošač ima pravo da uloži prigovor (reklamaciju) u prodajnom objektu MEDIFIT DOO SUBOTICA, ili putem obrasca za odustanak od ugovora.

Potročač može ostvariti pravo na reklamaciju isključivo uz priložen fiskalni račun (fakturu) o kupljenom proizvodu. Prodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Rok za izvršenje je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.                                                   

                                                  Član 1.

Kod proizvoda koji POSEDUJU GARANTNI LIST pri rešavanju raklamacija primenjuju se važeći uslovi i rokovi iz garantnog lista. Garancija ne važi u sledećim slučajevima

-          ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi

-          ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba

-          ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom.                                                     

                                                    Član 2.

Kod proizvoda koji NE POSEDUJU GARANTNI LIST:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe po ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

            Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu. 

                                                                        Član 3.

Ovlašteno lice za rešavanje reklamacija je lice koje je ovlastio direktor firme.